Commissie Kantopleiding LOKK

De Kantopleiding LOKK stelt zich tot doel:

• Het behouden van het ambacht kantklossen
• Het opstellen van criteria ten behoeve van de certificatie
• Interesse in kant uitdragen, ook aan de volgende generatie

De gehele kantopleiding zal bestaan uit diverse modules, die alle door zelfstudie of onder begeleiding van docenten te volgen zijn. Voor het basisdiploma van de vakopleiding zijn de volgende hoofdmodules verplicht:

• Torchon A,B,C
• Tule B,C
• Guipure A,B,C
• Bandkanten A,B,C

En de cursussen:

• Ontwerpen basis
• Kantgeschiedenis en Kantherkennen
• Textielwarenkennis en didaktiek

Voordat de deelnemer aan de genoemde modules kan beginnen is beheersing van de basisvaardigheden van het kantklossen (die zijn verwerkt in de DVD “Kantklossen doe je zo”) noodzakelijk.

Op termijn worden de modulelijsten voor specialisaties ook op de website gepubliceerd.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over:

• Toelichting klosmethoden (zie ook Techniekrubriek)
Internationale kleurencode

Commissieleden

Samenstelling Commissie Kantopleiding LOKK:

• Heleen Bergijk
• Tine Oderkerk

Samenstelling Beoordelingscommissie:

• Riet Delescen-van Rijsewijk
• Anne Lies Verschuure

Klik hier om contact op te nemen met de Commissie Kantopleiding LOKK

Informatie deelnemers

Schema Kantopleiding
­