Suggesties om een kring te starten

Via sociale media, regionale kranten en/of de Kantbrief kunt u bekend maken dat u een kring wilt starten.
Wordt er besloten tot het oprichten van een kring, kies dan een naam.
Er zijn 2 mogelijkheden, afhankelijk van het aantal kringleden:

Bij een grotere kring, stel een bestuur samen.
De penningmeester zorgt voor de financien. Zorg ervoor dat er, buiten de penningmeester, nog iemand gemachtigd is die over de rekening kan beschikken.
Mocht de penningmeester door omstandighedenzijn/haar taken niet kunnen vervullen dan kan die ander zonder problemen betalingen doen.
Stel eventueel een huishoudelijk reglement op.

In geval van een huiskamerkring (bij iemand thuis), stel dan van tevoren met goedkeuring van de leden een eventuele vergoeding vast.

Vervolgens kunt u de kring aanmelden bij het secretariaat van de LOKK; hier zijn geen kosten aan verbonden, maar wel voordelen:
O.a. vermelding op de website, vermelding in het kringenboekje, tafelpresentatie bij een jubileum, deelname aan de Kring besturen dag.

Wilt u bij de aanmelding de volgende gegevens vermelden:

  • Naam van de kring
  • Ledenaantal en indien bekend hoeveel LOKK leden.
  • Naam voorzitter, adres en telefoonnummer
  • Naam secretaris, adres en telefoonnummer
  • E mailadres
  • De plaats waar de kringbijeenkomsten worden gehouden
  • Frequentie van de bijeenkomsten.
  • Geeft toestemming ja/nee om met NAW gegevens in het kringenboekje te staan.

Tip: Maak een kringmailadres, handig als er een bestuurswisseling is.

Er is een kringenboekje waarin de kringen per provincie worden vermeld. Daarin staan alleen de adressen en telefoonnummers als hier toestemming voor is gegeven.

De kringen staan per provincie vermeld in een kringenboekje