DOELSTELLING

Het levend houden van de kantkunst door het in eigendom dan wel in permanente bruikleen verwerven van kanten, boeken en materialen die iets zeggen over kant en de kantkunst door de eeuwen heen.­

BELEIDSPLAN

  • Kanten, boeken en kantgereedschap, verkregen uit schenkingen, verzamelen, deskundig beheren en indien nodig restaureren.
  • Overtollige boeken en kantklosmateriaal worden tegen een redelijke prijs verkocht als LOKK-ertjes tijdens de LOKK ledendagen. De opbrengst wordt gebruikt voor aankoop van antieke kanten, die gebruikt worden bij exposities of als studiemateriaal.
  • Indien mogelijk assistentie verlenen bij kantstudies. Hiervoor kunnen kanten uit de collectie beschikbaar gesteld worden.
  • Nauw contact onderhouden met Museum de Kantfabriek in Horst aan de Maas, waar de uitleenbibliotheek van de LOKK is ondergebracht. Bij een schenking van boeken wordt gekeken of deze in de bibliotheek aanwezig zijn en worden eventueel hierin opgenomen.
  • Ondersteuning bieden aan musea en historische verenigingen met kennis en kunde.
  • Bruikleen verzorgen van antieke kanten bij tentoonstellingen in musea, kringen of anderszins.
     

Bestuur:

Penningmeester: Tine Oderkerk
Bestuurslid Algemeen: Anneke Doorenspleet
Bestuurslid namens de LOKK: Liesbeth van Loo
Bestuurslid namens de LOKK: Ruth van Leeuwen

De bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoedingen.
Zij komen slechts in aanmerking voor een vergoeding van gemaakte onkosten.

Heeft u overtollige kantklosmaterialen en/of boeken dan kunt u contact opnemen met Joke van der Veer – lokkertjes8@gmail.com

ANBI

De Stichting Cultureel Erfgoed LOKK beschikt over een culturele ANBI verklaring.
Fiscaal nummer 8186 30 504­

Email: stichtingcultureelerfgoedlokk@gmail.com

Jaaroverzichten:

Financieel

2022