Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
De Kantbrief verschijnt viermaal per jaar, in maart, juni, september en december.

Contributie bedraagt voor 2023:
Voor leden met een postadres in Nederland:

 • Per automatische incasso € 20.
 • Zonder automatische incasso € 22.

Voor leden met een postadres in Europa:

 • Zonder vertaling Duits of Engels € 32,50.
 • Met vertaling Duits of Engels € 34,50.

De Contributie bedraagt per 1 januari 2024:

 • Per automatische incasso € 25.
 • Zonder automatische incasso € 27,50

De contributie voor leden buiten Nederland komt hier binnenkort te staan

 • Betalingen:
 • IBAN:NL69 INGB 0005 2277 57 BIC: INGBNL2A
 • Ten name van: Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland-LOKK te Oostzaan.
 • AUB betalen vóór 15 januari van het nieuwe jaar. Heel belangrijk is vermelding van uw lidmaatschapsnummer en woonplaats.
 • Wilt u graag overgaan tot automatische betaling, ook mogelijk in de EURO-landen, vul dan het wijzigingsformulier in met uw lidnummer, naam, adres, bankrekeningnummer en de mededeling dat u automatisch wilt betalen.

Voor leden met een postadres buiten Europa:

 • Zonder vertaling Duits of Engels € 44.
 • Met vertaling Duits of Engels € 46.
  Betaling via PayPal: financieellokk@gmail.com

Wijzigingen in uw gegevens aan ons door te geven.
Denkt u aan: een verhuizing, verandering van naam (partner of meisjesnaam), bank en/of rekeningnummer én op welke naam die rekening staat, telefoon, email-adres, etc. Graag onder vermelding van uw lidnummer van de LOKK.

Lid worden kan:

 • Door het invullen van het aanmeldingsformulier
  Hierna ontvangt u van ons de “Welkomstmail” met info over de betaling van het lidmaatschap. Na ontvangst van de betaling sturen wij het Welkomstpakket inclusief de lidmaatschapskaart, met daarop het lidmaatschapsnummer.
 • Door lid te worden, geeft u de LOKK Nederland toestemming uw gegevens gedurende het lidmaatschap te beheren en te gebruiken voor verenigingsdoeleinden.

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie vóór 1 november van het lopend jaar onder vermelding van het lidmaatschapsnummer. Uw machtiging vervalt hiermee automatisch. Wij sturen u een ontvangstbevestiging van uw afmelding.

Membership
For those who live abroad the fees are:
Europe: € 32,50 a year
Outside Europe: € 42,25 a year.
For payments within Europe please pay to our IBAN account: NL 69INGB0005227757, BIC : INGBNL2A
Translation:
Kantbrief now with an English translation via email. Cost is LOKK membership plus
€ 2,00 per year for the translation.

Mitgliedschaft:
Ausländische Mitglieder:
Europa: € 32,50 pro Jahr
Ausserhalb Europa: € 42,25 pro Jahr.
Für Zahlungen innerhalb Europa benützen Sie bitte unsere IBAN Rechnung; NL 69INGB0005227757, BIC : INGBNL2A
Übersetzung:
Es ist möglich, eine deutsche Übersetzung des Textes per e-Mail zu bestellen. Die Kosten der Übersetzung betragen € 2,00 im Jahr, zusätzlich zur normalen Mitgliedschaft.

Aanmeldformulier

  Automatische incasso

  Vergeet niet uw adreswijziging door te geven bij verhuizing!

  Wijzigingsformulier

   Automatische incasso