Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
De Kantbrief verschijnt viermaal per jaar, in maart, juni, september en december.

Op de ALV van 29 april 2023 is de vergadering akkoord gegaan met een verhoging van de contributie.

Contributie bedraagt voor 2024:
Voor leden met een postadres in Nederland:

 • Per automatische incasso € 25,00
 • Zonder automatische incasso € 27,50.

Wilt u graag overgaan tot automatische betaling vult u dan het wijzigingsformulier in op onze vernieuwde website www.lokknl.org. De incassobatch wordt in januari van elk jaar bij de INGBank aangeboden en binnen een paar dagen verwerkt.

Doet u zelf de overschrijving dan verwachten we uw bijdrage uiterlijk 15 januari 2024. In de colofon op bladzijde 2 van de Kantbrief staat alle informatie over de betaling van de contributie. Heel belangrijk is vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

De contributie voor de leden met een adres in Europa wordt € 37,50 zonder vertaling en € 40,00 met vertaling. Ook in de zgn. EURO-landen is automatische incasso mogelijk.

De contributie voor de leden met een adres buiten Europa wordt € 47,50 zonder vertaling en € 50,00 met vertaling. Betaling kan via PayPal financieellokk@gmail.com .

 • Betalingen:
 • IBAN:NL69 INGB 0005 2277 57 BIC: INGBNL2A
 • Ten name van: Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland-LOKK te Oostzaan.
 • AUB betalen vóór 15 januari van het nieuwe jaar. Heel belangrijk is vermelding van uw lidmaatschapsnummer en woonplaats.
 • Wilt u graag overgaan tot automatische betaling, ook mogelijk in de EURO-landen, vul dan het wijzigingsformulier in met uw lidnummer, naam, adres, bankrekeningnummer en de mededeling dat u automatisch wilt betalen.

Wijzigingen in uw gegevens aan ons door te geven.
Denkt u aan: een verhuizing, verandering van naam (partner of meisjesnaam), bank en/of rekeningnummer én op welke naam die rekening staat, telefoon, email-adres, etc. Graag onder vermelding van uw lidnummer van de LOKK.

Lid worden kan:

 • Door het invullen van het aanmeldingsformulier
  Hierna ontvangt u van ons de “Welkomstmail” met info over de betaling van het lidmaatschap. Na ontvangst van de betaling sturen wij het Welkomstpakket inclusief de lidmaatschapskaart, met daarop het lidmaatschapsnummer.
 • Door lid te worden, geeft u de LOKK Nederland toestemming uw gegevens gedurende het lidmaatschap te beheren en te gebruiken voor verenigingsdoeleinden.

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie vóór 1 november van het lopend jaar onder vermelding van het lidmaatschapsnummer. Uw machtiging vervalt hiermee automatisch. Wij sturen u een ontvangstbevestiging van uw afmelding.

Membership
For those who live abroad the fees are:
Europe: € 37,50 a year
Outside Europe: € 47,50 a year.
For payments within Europe please pay to our IBAN account: NL 69INGB0005227757, BIC : INGBNL2A
Translation:
Kantbrief now with an English translation via email. Cost is LOKK membership plus
€ 2,00 per year for the translation.

Mitgliedschaft:
Ausländische Mitglieder:
Europa: € 37,50 pro Jahr
Ausserhalb Europa: € 44,50 pro Jahr.
Für Zahlungen innerhalb Europa benützen Sie bitte unsere IBAN Rechnung; NL 69INGB0005227757, BIC : INGBNL2A
Übersetzung:
Es ist möglich, eine deutsche Übersetzung des Textes per e-Mail zu bestellen. Die Kosten der Übersetzung betragen € 2,00 im Jahr, zusätzlich zur normalen Mitgliedschaft.

Aanmeldformulier

  Automatische incasso

  Vergeet niet uw adreswijziging door te geven bij verhuizing!

  Wijzigingsformulier

   Automatische incasso