De bouwstenen van het basisdiploma zijn de modules. Per module verwerft u kennis en vaardigheden. De werkwijze van de opleiding is via het portfolio-systeem. De portfolio is uw eigen werkmap met daarin per module uw kantwerk en schriftelijke opdrachten. Hierin beschrijft u wat u kunt en laat u zien dat u aan de eisen van de module voldoet. U werkt in eigen tempo aan uw portfolio.

De hoofdmodules hebben een opbouw in drie niveaus (A t/m C). Op de webpagina Modules Kantopleiding LOKK vindt u de portfolio-eisen per module.

De opleiding is zo opgezet dat u zelfstandig en in eigen tempo aan de modules kunt werken.

De Commissie Kantopleiding LOKK adviseert deelnemers aan de Kantopleiding begeleiding te zoeken door een zelfgekozen docent. Bespreek met uw docent de inhoud van de module(s) waaraan u wilt werken. U regelt zelf het lesgeld met uw docent. U kunt met uw docent uw eigen tempo van werken aan de module afstemmen. Als u zelf geen docent kunt vinden neemt u dan contact op met de Commissie Kantopleiding LOKK.

Nadat u alle onderdelen van een module in uw portfolio heeft verwerkt, kunt u deze
ter beoordeling aan de Beoordelingscommissie. Deze beoordeelt of u in aanmerking
komt voor een certificaat. Certificering is alleen mogelijk voor leden van de LOKK.
De kosten voor beoordeling + certificering per module bedragen € 15,00.
Het Basisdiploma van de Vakopleiding LOKK bestaat naast de Startmodule uit
11 onderdelen techniek. Ook het portfolio voor het onderdeel START (instroomniveau)
kan ter certificering worden aangeboden.

De cursussen worden centraal aangeboden. De kosten voor een cursus zijn inclusief die
voor een bijbehorend certificaat. U ontvangt na het succesvol afronden van een cursus
het module-certificaat van deze module.

Uitreiking van certificaten voor modules (techniek/cursus) vindt plaats bij de ALV en bij
de Ledencontactdag. Uiterlijk zes weken daarvoor moet uw portfolio bij de Commissie
Kantopleiding zijn ingediend om uitreiking op een van deze dagen mogelijk te maken.

Op de pagina Modules Kantopleiding LOKK vindt u de geschikte formulieren waarmee u uw portfolio voor certificering kunt aanmelden en ook voor aanmelding voor een cursus.

Informatie docenten

De LOKK werkt nauw samen met de NKO voor een nieuwe kantopleiding. Deelnemers kunnen hier in hun eigen tempo werken aan een portfolio. De Commissie Kantopleiding LOKK adviseert en stimuleert deelnemers om daarbij begeleiding te zoeken bij docenten of ervaren kantkloss(t)ers.

Bent u als docent bereid om een of meer deelnemers in uw eigen omgeving te begeleiden? Of bent u bereid lessen te verzorgen voor de kantopleiding? Dan nodigen wij u van harte uit om dat kenbaar te maken aan de commissie Kantopleiding LOKK.

Algemene informatie vindt u op de Kantopleiding LOKK.