Aanmelden


Een bericht van de penningmeester en de ledenadministratie:
Op de ALV van 25 september 2021 is de vergadering akkoord gegaan met een verhoging van de contributie.
Met ingang van 1 januari 2022 is de contributie voor de LOKK verhoogd naar € 20,00 bij een betaling via automatische incasso. Maakt u liever zelf de contributie over dan verwachten we € 22,00 van u.
Wilt u graag overgaan tot automatische betaling stuurt u dan een email naar de ledenadministratie met daarin uw naam, adres, bankrekeningnummer en de mededeling dat u in de incassobatch wilt. De incassobatch wordt in januari van elk jaar bij de ING Bank aangeboden en binnen een paar dagen verwerkt.
Doet u zelf de overschrijving dan verwachten we uw bijdrage voor 15 januari 2022. In de colofon op bladzijde 2 van de Kantbrief staat alle informatie over de betaling van de contributie.
Heel belangrijk is vermelding van uw lidmaatschapsnummer.


De contributie voor de buitenlandse leden wordt € 32,50 zonder vertaling of € 34,50 met vertaling.
Dan is er een vriendelijk verzoek van de ledenadministratie om wijzigingen in uw gegevens aan ons door te geven. Denkt u aan: een verhuizing, verandering van naam (partner of meisjesnaam), bank en/of rekeningnummer én op welke naam die rekening staat, telefoon, email-adres, etc. Graag onder vermelding van uw lidnummer van de LOKK. (zie adresdrager van de Kantbrief).

Geef het onderstaand aan ons door – vul bij machtiging uw gegevens in! formulier?

(Gaat u verhuizen? Klik hier voor het doorgeven van een adreswijziging)

Hiervoor ontvangt u 4x per jaar de Kantbrief. Bovendien krijgt u korting op diverse activiteiten die georganiseerd worden door de LOKK.
Binnen Europa kan men voor de betaling gebruikmaken van het volgende IBAN nummer:
NL 69INGB0005227757.

Membership
For those who live abroad the fees are:
Europe: € 32,50 a year
Outside Europe: € 42,25 a year.
For payments within Europe please pay to our IBAN account: NL 69INGB0005227757, BIC : INGBNL2A

Translation:
Kantbrief now with an English translation via email. Cost is LOKK membership plus
€ 2,00 per year for the translation.

Mitgliedschaft:
Ausländische Mitglieder:
Europa: € 32,50 pro Jahr
Ausserhalb Europa: € 42,25 pro Jahr.
Für Zahlungen innerhalb Europa benützen Sie bitte unsere IBAN Rechnung; NL 69INGB0005227757, BIC : INGBNL2A

Übersetzung:
Es ist möglich, eine deutsche Übersetzung des Textes per e-Mail zu bestellen. Die Kosten der Übersetzung betragen € 2,00 im Jahr, zusätzlich zur normalen Mitgliedschaft.