Het officiële verslag van deze vergadering vind u in een volgende Kantbrief. Dit is slechts een impressie.

Natuurlijk begon de Voorzitter met het Jubileum in November dat 3 dagen gaat duren.
Workshops werden aangekondigd en ook die komen in de Kantbrief.

Daarna een discussie over de contributie. Een verhoging is nodig, met name door de prijsverhogingen van papier en het drukken van ons mooie tijdschrift.
Na jaren van gelijke of kleine verhoging moet er nu toch wat meer bij.
Vanaf 1 januari 2024 is de contributie vastgesteld op € 25,00 bij automatische incasso en € 27,50 wanneer u dit zelf overmaakt.
Voor de abonnees buiten Nederland wordt ook de contributie verhoogd, deze vind u op de desbetreffende pagina.

Ook werd aangekaart dat het bestuur dringend nieuwe mensen nodig heeft. Volgend jaar treden er 3 mensen af.
Meld u zich alstublieft aan om mee te werken, onze vereniging verdient goede bestuursleden.
Informatie kunt u vragen aan de huidige bestuursleden – zie bij contact.

Vorige keer ging de Wisselspeld van de LOKK naar de vaste fotograaf van de LOKK.
Toen hem gevraagd werd naar wie deze in 2023 moest gaan heeft hij gekozen voor alle vrijwilligers van de Kantfabriek.
Een goede keuze lijkt ons.

Tijdens de opening van de wisseltentoonstelling op Zondag 30 April 2023 kreeg Tineke Geurts de Speld van verdienste.
De Speld van Verdienste van de Landelijke Organisatie Kant Kunst (LOKK) is een wisselspeld,
die wordt uitgereikt aan diegene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, of nog steeds
maakt, voor de vereniging, de Stichting Cultureel Erfgoed en voor de kant in het algemeen.
Op 25 september 2021 heeft John Drop de speld in ontvangst mogen nemen voor zijn
werkzaamheden.
Aan hem na 2 jaar de verplichting om de speld weer door te geven.
De laatste jaren kwam hij regelmatig in Museum de Kantfabriek en was steeds weer verbaasd
over de vele activiteiten van het museum. Niet alleen de historie van de fabriek maar ook de
wisselexposities en de educatieve projecten, die door de enthousiaste vrijwilligers worden
ondersteund, dragen bij aan het voortbestaan van het traditionele ambacht en de hedendaagse
toepassing hiervan.
Het museum herbergt ook de voormalige bibliotheek van STIDOC (Stichting Textiel Informatie en
Documentatie Centrum), waarin ook de voormalige bibliotheek van de LOKK is ondergebracht.
Doordat er regelmatig exposities plaatsvinden krijgt het museum bekendheid tot ver over de
grenzen, wat vele bezoekers trekt.
De bezoeken die John aan het museum bracht hadden meestal te maken met exposities
waarvoor hij foto- of filmwerk deed. Tineke Geurts was dan altijd zijn contactpersoon.
“ De speld van verdienste voor de LOKK heb ik nu overgedragen aan haar zodat ook zij eens in
het zonnetje gezet wordt, maar hij is zeker ook bedoeld voor alle vrijwilligers van het museum”,
aldus John Drop.

Ook de kantopleiding werd uitgebreid besproken, wat er mee te doen.
Na alle corona perikelen zou er een nieuwe opzet moeten/kunnen komen.
Er gaat weer gepraat worden, wordt vervolgd.

EN: wie heeft er een goed idee om meer leden erbij te krijgen. Ons mooie ambacht en de vereniging mag niet langzaam verdwijnen
door een gebrek aan inspiratie op dit gebied.

Verder alle complimenten voor het bestuur van de vergadering, er wordt enorm veel werk door hen verzet.

NB: vergeet u niet uw bloemen in te leveren!