Zaterdag hield de LOKK zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Daar werd voor hun vele werk als vrijwilligers Anneke Doorenspleet-Baartwijk en haar man Henk Doornspleet in het zonnetje gezet en tot Ere-vrijwilligers benoemd.

Over het algemeen gingen de punten er snel doorheen.
Alleen het punt over de opleiding duurde iets langer. Er is een groepje dat daarover nadenkt, het weer vlot trekken van de opleiding. Gon Homburg bracht de gedachten van het groepje, aan de aanwezigen.
Deels goed gelukt, maar toen de kringen ter sprake kwamen, waren er meer vragen over het op de website zetten van de kringen dan over de opleiding.
In verband met de privacywetgeving staan de kringen niet meer op de website vermeld. Er werd voorgesteld in ieder geval een kaart van de locaties van de kringen op de site te zetten vond bijval en wordt meegenomen.
Over de opleiding wordt verder nagedacht. Binnenkort is er contact met de voorzitter van de NKO en kan daar hopelijk mee gebrainstormd.
En dat natuurlijk terugkoppelen aan het groepje wat zich ermee bezighoud.

Na de vergadering was het leuk om de kanten van de Stichting Cultureel Erfgoed te bekijken en te gaan klossen.
Tijdens het klossen werd er flink nagepraat over punten, die vanmorgen besproken waren en nieuwe ideeën uitgewisseld.