Stichting Cultureel Erfgoed LOKK

Zoekt u een goede bestemming voor kanten, kantboeken en/of kantklosmateriaal,
dan is een schenking aan de Stichting Cultureel Erfgoed LOKK een optie.

De inkomsten van de Stichting bestaan uit schenkingen.
Boeken worden, indien niet in de bibliotheek aanwezig, hierin opgenomen.

Overtollige boeken en kantklosmateriaal worden tegen een redelijke prijs verkocht.
De opbrengst wordt gebruikt voor aankoop van antieke kanten, die dienst doen bij exposities of als studiemateriaal.­

ANBI

De Stichting Cultureel Erfgoed LOKK beschikt over een culturele ANBI verklaring.
Fiscaal nummer 8186 30 504­

Bestuur

T. Oderkerk – penningmeester 
M. Bakker – secretaris
A. Doorenspleet
L. van Loo

De bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoedingen.
Zij komen slechts in aanmerking voor een vergoeding van gemaakte onkosten.

Doelstelling

Het levend houden van de kantkunst door het in eigendom dan wel in permanente bruikleen verwerven van kanten, boeken en materialen die iets zeggen over kant en de kantkunst door de eeuwen heen.­


Beleidsplan

  • Kanten, boeken en kantgereedschap, verkregen uit schenkingen, verzamelen, deskundig beheren en indien nodig restaureren.
  • Overtollige boeken en kantklosmateriaal worden tegen een redelijke prijs verkocht als LOKK-ertjes tijdens de LOKK ledendagen. De opbrengst wordt gebruikt voor aankoop van antieke kanten, die gebruikt worden bij exposities of als studiemateriaal.
  • Indien mogelijk assistentie verlenen bij kantstudies. Hiervoor kunnen kanten uit de collectie beschikbaar gesteld worden.
  • Nauw contact onderhouden met Museum de Kantfabriek in Horst aan de Maas, waar de uitleenbibliotheek van de LOKK is ondergebracht. Bij een schenking van boeken wordt gekeken of deze in de bibliotheek aanwezig zijn en worden eventueel hierin opgenomen.
  • Ondersteuning bieden aan musea en historische verenigingen met kennis en kunde.
  • Bruikleen verzorgen van antieke kanten bij tentoonstellingen in musea, kringen of anderszins. 

      Alle medewerkers zijn werkzaam als vrijwilliger zonder beloning.